بیمارستان شهید دکتر رحیمی بیرجند

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان پاسداران - تقاطع شهید طهماسبی
  • تلفن 05632438775

درباره بیمارستان شهید دکتر رحیمی بیرجند


در سال ١٣٧٨ در زمینی به مساحت ٤٧٨٨ متر مربع و زیربنای ٣٣٤٧ متر مربع ، در دو طبقه وبا ظرفیت ٣٢ تخت بستری تأسیس گردیده است. با احداث ساختمانهای جدید اورژانس ، اداری مالی ، درمانگاه و داروخانه فضای فیزیکی این بیمارستان از ٤٧٨٨ متر مربع به ٧٧٨٨ متر مربع و تعداد تختهای بستری به ٣٦ تخت افزایش یافته است .

تعداد تخت

42

بخش های بستری بیمارستان شهید دکتر رحیمی بیرجند

جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - داخلی - اطفال - مراقبتهای ویژه نوزادان - چشم - گوش وحلق وبینی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - پست پارتوم - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید دکتر رحیمی بیرجند

درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه بیهوشی و درد - درمانگاه طب کار و پزشکی اجتماعی - سایر(درمانگاه) - درمانگاه اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید دکتر رحیمی بیرجند

آندوسکوپی - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - آزمایشگاه طبی - آزمایشگاه طبی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید دکتر رحیمی بیرجند

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهید دکتر رحیمی بیرجند
  • خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان پاسداران - تقاطع شهید طهماسبی
  • 05632438775
مجوز ها و تاییدیه ها