بیمارستان احمد نژاد کتالم

عمومی

درمانی

  • آدرس مازندران - کتالم - خیابان 22 بهمن
  • تلفن 01155245196 , 01155245197 , 01155241313

درباره بیمارستان احمد نژاد کتالم


بیمارستان احمدنژاد کتالم رامسر در جنب بانک ملی در میدان کتالم در شهرستان رامسر واقع شده است و بیمارستانی دانشگاهی ـ درمانی است و در سال 1328 با ظرفیت 32 تخت ثابت تأسیس شد و در حال حاضر 23 تخت دائر دارد.

تعداد تخت

14

بخش های بستری بیمارستان احمد نژاد کتالم

جراحی عمومی - زنان و زایمان - نوزادان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - لیبر - اتاق عمل اورژانس - پست پارتوم - تخت زایمان - تخت های تحت نظر اورژانس - اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان احمد نژاد کتالم

اورژانس - اطفال - زنان و زایمان - پوست - ENT - ارولوژی - عفونی - سایر - تغذیه - داخلی - دندانپزشکی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان احمد نژاد کتالم

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - الکتروکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان احمد نژاد کتالم

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس بیمارستان احمد نژاد کتالم
  • مازندران - کتالم - خیابان 22 بهمن
  • 01155245196 - 01155245197 - 01155241313
مجوز ها و تاییدیه ها