بیمارستان بستر باشت

  • آدرس کهکیلویه و بویر احمد - باشت - خیابان بهداشت
  • تلفن 07433337938

درباره بیمارستان بستر باشت


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان بستر باشت

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان بستر باشت

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بستر باشت

بیمه های تحت پوشش بیمارستان بستر باشت

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان بستر باشت
  • کهکیلویه و بویر احمد - باشت - خیابان بهداشت
  • 07433337938
مجوز ها و تاییدیه ها