بیمارستان روانپزشکی وسوختگی زارع ساری

بیمارستان تخصصی سوانح سوختگی

درمانی , آموزشی

  • آدرس مازندران - ساری - کیلومتر3جاده ساری نکا
  • تلفن 01133283886 , 01133283887 , 01133283888 , 01133283889

درباره بیمارستان روانپزشکی وسوختگی زارع ساری


تعداد تخت

200

بخش های بستری بیمارستان روانپزشکی وسوختگی زارع ساری

سوختگی - روانپزشکی - ترک اعتیاد - ICUسوختگی - فوق تخصصی - جراحی ترمیمی - بخش اورژانس

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - اورژانس روانپزشکی

بخش های کلینیکی بیمارستان روانپزشکی وسوختگی زارع ساری

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه ترک اعتیاد ( UROD و ...... ) - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی ترمیمی - - درمانگاه تخصصی جراحی عمومی - روانکاوی - درمانگاه اورژانس - نوروفیدبک - درمانگاه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان روانپزشکی وسوختگی زارع ساری

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - فیزیوتراپی - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان روانپزشکی وسوختگی زارع ساری

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان روانپزشکی وسوختگی زارع ساری
  • مازندران - ساری - کیلومتر3جاده ساری نکا
  • 01133283886 - 01133283887 - 01133283888 - 01133283889
مجوز ها و تاییدیه ها