بیمارستان آذربایجان ارومیه

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان شهید بشتی - بالاتر از دانشگاه
  • تلفن 04431944444

درباره بیمارستان آذربایجان ارومیه


این بیمارستان در سال ۱۳۷۲ به منظور تامین نیازهای درمانی تخصصی با همکاری مجربترین کادر پزشکی و پیشرفته ترین وسایل ، کار خود را شروع کرد. مرکزی که علاوه بر امکانات سطح اول و علاوه بر تخصص جراحی – داخلی – زنان و زایمان و بیهوشی دارای متخصصین رشته های دیگر از جمله مغز و اعصاب و عفونی و پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی و دیالیز و قلب و اسکن و مرکز لیزر و دندانپزشکی و غیره … است . بیمارستان آذربایجان با مساحت ۸۳۳۳ متر مربع دارای یازده بخش ( که عبارتند از جراحی عمومی با ۴۶ تخت فعال icu با ۱۱ تخت فعال – داخلی با ۳۸ تخت فعال – ccu با ۹ تخت فعال – post ccu با ۴ تخت فعال – جراحی زنان با ۴۸ تخت فعال – کودکان با ۵ تخت فعال – زایمان با ۷ تخت فعال – اتاق عمل با ۸ تخت فعال – اورژانس با ۱۳ تخت فعال – دیالیز با ۳ تخت فعال ) فعالیت دارد. از جنبه پاراکلینیک نیز دارای آزمایشگاه بالینی – رادیولوژی – آسیب شناسی – اولتراسونوگرافی – سی تی اسکن – آندوسکوپی – برونکوسکوپی – اسپیرومتری – لیزر – سنگ شکن – NCU – EMCS – Ees – TCD- اکو – تست ورزش است.

تعداد تخت

159

بخش های بستری بیمارستان آذربایجان ارومیه

CCU-ICU جنرال-جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-داخلی -اطفال-post ccu و قلب--فوق تخصصی - جراحی ترمیمی-داخلی اعصاب ( نورولوژی)-چشم -ENT(گوش و حلق و بینی)-ارولوِژی-ارتوپدی-عفونی -فوق تخصصی - جراحی فک وصورت -فوق تخصصی داخلی کلیه ( نفرولوژی)-جراحی مغز واعصاب -بخش نوزادان-فوق تخصصی - داخلی ریه -فوق تخصص - جراحی زانو-فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش-فوق تخصصی - جراحی توراکس-فوق تخصصی قرنیه -انکولوزی(رادیوتراپی) -مسمومیت-پست پارتوم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تختهای تحت نظر اورژانس-تخت زایمان-لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان آذربایجان ارومیه

درمانگاه اورژانس-درمانگاه ENT--درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه فوق تخصصی - جراحی توراکس-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه ارولوژی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه ترمیمی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آذربایجان ارومیه

درمانگاه اورژانس-درمانگاه ENT--درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه فوق تخصصی - جراحی توراکس-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه ارولوژی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه ترمیمی

آدرس بیمارستان آذربایجان ارومیه

  • آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان شهید بشتی - بالاتر از دانشگاه
  • 04431944444