بیمارستان بوعلی زاهدان

عمومی

درمانی , آموزشی , پژوهشی

  • آدرس سیستان - زاهدان - خیابان امیرالمومنین-بیمارستان بوعلی
  • تلفن 05433222023 , 05433229811 , 05433228101 , 05433228102

درباره بیمارستان بوعلی زاهدان


تعداد تخت

60

بخش های بستری بیمارستان بوعلی زاهدان

عفونی - ICU جنرال - عفونی ریوی

بخش های ستاره دار

تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان بوعلی زاهدان

درمانگاه فوق تخصصی گوارش وکبد - درمانگاه اورژانس - درمانگاه عفونی - درمانگاه گوش حلق بینی - درمانگاه قلب - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کلیه - درمانگاه بیهوشی - درمانگاه جراح مغز واعصاب - درمانگاه جراح وکلیه مجاری ادرار - درمانگاه فوق تخصصی ریه - درمانگاه تخصصی جراحی فک وصورت - درماانگاه زنان وزایمان - درمانگاه پوست

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بوعلی زاهدان

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - سی تی اسکن - اکوکاردیوگرافی - نوارقلب - تزریقات - پانسمان - اسپیرومتری

بیمه های تحت پوشش بیمارستان بوعلی زاهدان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها