بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار

عمومی

درمانی

  • آدرس اردبیل - خیابان شهید باکری-بیمارستان امام(ره)
  • تلفن 04533251401

درباره بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار


تاسیس مرکز درمانی امام خمینی (ره) بیله سوار در سال ۱۳۸۲ شروع واز سال ۱۳۸۴ تحت نام بیمارستان امام خمینی (ره) شروع به فعالیت کرد. بیمارستان ۳۵ تختخوابی امام خمینی با بخشهای اورژانس ،رادیولوژی ، آزمایشگاه شروع بکار کرد و پس از جذب متخصص اطفال و داخلی بخشهای بستری اطفال و داخلی و همچنین بخش شروع به فعالیت کرد. در حال حاضر بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار ، با دارا بودن بخشهای ؛ داخلی ، جراحی ، CCU ، اطفال ، دیالیز ،زنان ، اورژانس ، رادیولوژی ، اتاق عمل ، آزمایشگاه، درمانگاههای تخصصی ، آندوسکوپی ، اسپیرومتری و سونوگرافی ، بصورت شبانه روزی با حضور متخصصین رشته های مختلف داخلی ، اطفال ، زنان ، جراحی ، بیهوشی و رادیولوژیست در ارائه خدمات درمانی به مراجعین فعال است .

تعداد تخت

36

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار

داخلی - اطفال - جراحی زنان وزایمان - ccu - بخش نوزادان - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار

اورژانس - اتاق عمل - لیبر - دیالیز - زایمان - post partom

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار

درمانگاه اورژانس - درمانگاه مامایی - درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه جراحی عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - الکترو کاردیو گرافی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار
  • اردبیل - خیابان شهید باکری-بیمارستان امام(ره)
  • 04533251401
مجوز ها و تاییدیه ها