بیمارستان شهید حیدری نهاوند

بیمارستان تخصصی چشم

درمانی

  • آدرس همدان - نهاوند-بلوار شهید حیدری بیمارستان شهید حیدری
  • تلفن 08133217077

درباره بیمارستان شهید حیدری نهاوند


بیمارستان شهید حیدری در سال 1335 با تعداد 55 تخت مصوب تأسیس و راه اندازی شده است. که در حال حاضر 35 تخت فعال دارد.مساحت کل بیمارستان نه هزار متر مربع می باشد. بخش های فعال بیمارستان در حال حاضر بخش اورژانس ، اتاق عمل که عملهای چشم و ENT ( گوش و حلق و بینی ) در آن انجام می شود. بخش جراحی چشم که بیمارانی که قرار است عمل شوند و یا از اتاق عمل برگشته اند در این بخش بستری می شوند .

تعداد تخت

30

بخش های بستری بیمارستان شهید حیدری نهاوند

- ENT - چشم

بخش های ستاره دار

- اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید حیدری نهاوند

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه نورولوژی - - درمانگاه زنان -

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید حیدری نهاوند

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید حیدری نهاوند

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهید حیدری نهاوند
  • همدان - نهاوند-بلوار شهید حیدری بیمارستان شهید حیدری
  • 08133217077
مجوز ها و تاییدیه ها