بیمارستان دکتر لک دندانپزشکی تبریز

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - روبروی سازمان مرکزی دانشگاه
  • تلفن 04133355968 , 04133355969 , 04133355965 , 04133355966 , 04133355967

درباره بیمارستان دکتر لک دندانپزشکی تبریز


این مرکز علاوه بر افراد کم توان ذهنی،آماده ارائه خدمات به سایر افراد از جمله کودکان کوچک ومضطرب و غیر همکار که امکان درمان دندانپزشکی به طور روتین را ندارند و افراد با مشکلات سیستمیک یا افراد با مشکل عدم بی حسی یا ترس شدید ازخدمات دندانپزشکی که با رضایت خود و تحت بیهوشی می خواهند کلیه اقدامات دندانپزشکی را دریافت نمایند.اراﺋه خدمت مینماید.

تعداد تخت

20

بخش های بستری بیمارستان دکتر لک دندانپزشکی تبریز

دندانپزشکی

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان دکتر لک دندانپزشکی تبریز

بخش های پاراکلینیک بیمارستان دکتر لک دندانپزشکی تبریز

بیمه های تحت پوشش بیمارستان دکتر لک دندانپزشکی تبریز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان دکتر لک دندانپزشکی تبریز
  • آذربایجان شرقی - تبریز - روبروی سازمان مرکزی دانشگاه
  • 04133355968 - 04133355969 - 04133355965 - 04133355966 - 04133355967
مجوز ها و تاییدیه ها