بیمارستان امام خمینی درگز

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - شهرستان درگز - میدان مادر - بلوار پرستار - بیمارستان امام خمینی (ره)
  • تلفن 05146234315

درباره بیمارستان امام خمینی درگز


تعداد تخت

80

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی درگز

آی سی یو جنرال - اورژانس - چشم - ارتوپدی - اطفال - زنان 1 - داخلی - جراحی عمومی - CCU - NICU - بخش نوزادان - زنان 2 - جراحی زنان و سایر - قلب و Post ccu - اعصاب و روان(روان پزشکی)

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - پست پارتوم - لیبر - همودیالیز - تالاسمی و هموفیلی - اورژانس - بیماران تحت نظر - تخت معاینه

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی درگز

درمانگاه چشم - پایگاه بهداشتی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه اورژانس - درمانگاه بیماران تالاسمی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه دیابت - درمانگاه مامایی - ارتوپدی - درمانگاه تغذیه ورژیم درمانی - درمانگاه بیماران هموفیلی - درمانگاه قلب و عروق - عفونی - تزریقات - پانسمان - درمانگاه پوست

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی درگز

رادیولوژی - سونوگرافی - آزمایشگاه طبی - داروخانه - آندوسکوپی - اسپیرومتری - اکوکاردیوگرافی - تست ورزش - نوارقلب جنین - الکتروکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی درگز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امام خمینی درگز
  • خراسان رضوی - شهرستان درگز - میدان مادر - بلوار پرستار - بیمارستان امام خمینی (ره)
  • 05146234315
مجوز ها و تاییدیه ها