بیمارستان سلمان یاسوج

عمومی

درمانی

  • آدرس کهکیلویه و بویر احمد - یاسوج - بلوار مطهری - خیابان تختی - پایین تر از نقلیه شهرداری
  • تلفن 07433330058

درباره بیمارستان سلمان یاسوج


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان سلمان یاسوج

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان سلمان یاسوج

بخش های پاراکلینیک بیمارستان سلمان یاسوج

بیمه های تحت پوشش بیمارستان سلمان یاسوج

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان سلمان یاسوج
  • کهکیلویه و بویر احمد - یاسوج - بلوار مطهری - خیابان تختی - پایین تر از نقلیه شهرداری
  • 07433330058
مجوز ها و تاییدیه ها