بیمارستان امام خمینی (ره) سنقر

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمانشاه - سنقر- میدان شهرداری
  • تلفن 08348421464

درباره بیمارستان امام خمینی (ره) سنقر


تعداد تخت

107

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) سنقر

PCCU - اطفال - داخلی - جراحی زنان و زایمان - CCU - ICUجنرال - جراحی عمومی - چشم - بخش نوزادان - جراحی گوش و حلق وبینی - پست پارتم - روانپزشکی - داخلی مغز واعصاب

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای تحت نظر اورژانس - اتاق عمل اورژانس - دیالیز - تخت زایمان - اورژانس سرپایی - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره) سنقر

درمانگاه اطفال - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه اورژانس - قلب وعروق - گوش وحلق وبینی - بیهوشی - درمانگاه پوست - جراحی عمومی - مغزواعصاب - اعصاب وروان - مامایی - واحد تغذیه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) سنقر

آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - سونوگرافی - رادیولوژی - اکوکاردیوگرافی - تست ورزش - الکتروکاردیوگرافی - سی تی اسکن - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی (ره) سنقر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها