بیمارستان سید الشهدا(ع) منطقه یکم نداجا

عمومی

درمانی

  • آدرس هرمزگان - شهرک نیروی دریایی ولیعصر (عج) - منازل سازمانی سورو بیمارستان
  • تلفن 07633564331

درباره بیمارستان سید الشهدا(ع) منطقه یکم نداجا


تعداد تخت

77

بخش های بستری بیمارستان سید الشهدا(ع) منطقه یکم نداجا

CCU - جراحی عمومی - داخلی - روانپزشکی - زنان و زایمان - ICU جنرال

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر - تخت زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان سید الشهدا(ع) منطقه یکم نداجا

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه قلب - اورژانس - درمانگاه چشم - عفونی - اطفال - در مانگاه ENT - اورولوژی - پوست - ارتوپدی - جراحی مغز واعصاب - زنان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان سید الشهدا(ع) منطقه یکم نداجا

آزمایشگاه طبی - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - ECT - الکتروکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان سید الشهدا(ع) منطقه یکم نداجا

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان سید الشهدا(ع) منطقه یکم نداجا
  • هرمزگان - شهرک نیروی دریایی ولیعصر (عج) - منازل سازمانی سورو بیمارستان
  • 07633564331
مجوز ها و تاییدیه ها