بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری-خیابان زکریای رازی - روبروی دانشگاه علوم پزشکی
  • تلفن 05631622000

درباره بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند


بیمارستان ولی عصر (عج) بیمارستانی آموزشی درمانی بوده که هم اکنون دارای ۲۹۷ تخت فعال می باشد که بخش های بستری آن شامل بخش های عفونی - داخلی - داخلی فوق تخصصی - اعصاب - اطفال - PICU- NICU- ICU - آنژیوگرافی - قلب - ENTو چشم - زنان - زایشگاه و اتاق عمل وشامل درمانگاه های داخلی - اطفال - اعصاب - گوارش - غدد - کلیه و مجاری ادراری - دیابت - قلب و جراحی قلب میباشد وتخت های ویژه آن به شرح ذیل می باشد.

تعداد تخت

301

بخش های بستری بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند

جراحی عمومی - - CCU - ENT - ICU داخلی - NICU - POST CCU و قلب - اطفال - جراحی زنان - چشم - داخلی - داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - عفونی - فوق تخصصی - داخلی روماتولوژی - فوق تخصصی - داخلی ریه - فوق تخصص کبدوگوارش - فوق تخصص - داخلی کلیه - ICUقلب باز - فوق تخصص - جراحی قلب - PICU - postآنژیوگرافی - فوق تخصصی - اطفال غدد - فوق تخصصی - اطفال کلیه (نفرولوژی) - فوق تخصصی - اطفال نوزادان - فوق تخصص هماتولوژی - انکولوژی - پست پارتوم - فوق تخصص داخلی غدد - فوق تخصصی(قلب اطفال) -

بخش های ستاره دار

مامایی - اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تالاسمی - تخت زایمان - دیالیز - لیبر - شیمی درمانی - اورژانس قلب - اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند

داخلی هماتولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه اطفال - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه پوست - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه عمومی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی غدد ( اندوکراینولوژی ) - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی روماتولوژی - درمانگاه بیماران سرطانی - مامائی - دیابت - لیزر چشم - درمانگاه بیماران هموفیلی - بیماران خاص - درمانگاه تخصصی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی ریه - درمانگاه طب فیزیکی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کلیه - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کبدوگوارش - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی قلب - تزریقات - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال نوزادان - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال کلیه - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال غدد - درمانگاه بیهوشی ودرد - درمانگاه تالاسمی - انکولوژی رادیوتراپی - درمانگاه فوق تخصصی قلب اطفال

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند

آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی - الکتروآنسفالوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - ماموگرافی - اسپیرومتری - تست ورزش - داروخانه - کولونوسکوپی - آنژیوگرافی چشم - MRI - الکترومیوگرافی - TCD - سی تی اسکن - آنژیوگرافی قلب وپریفرال - پریمتری - برونکوسکوپی - فیزیوتراپی - آزمایشگاه پاتولوژی - رکتوسیگموئیدسکوپی - NST

بیمه های تحت پوشش بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها