بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)

بیمارستان و زایشگاه 17 شهریور ایرانشهر

عمومی

درمانی

  • آدرس سیستان - ایرانشهر - خیابان شهید فاطمی
  • تلفن 05437225250 , 05437225257

درباره بیمارستان و زایشگاه 17 شهریور ایرانشهر


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان و زایشگاه 17 شهریور ایرانشهر

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان و زایشگاه 17 شهریور ایرانشهر

بخش های پاراکلینیک بیمارستان و زایشگاه 17 شهریور ایرانشهر

بیمه های تحت پوشش بیمارستان و زایشگاه 17 شهریور ایرانشهر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان و زایشگاه 17 شهریور ایرانشهر
  • سیستان - ایرانشهر - خیابان شهید فاطمی
  • 05437225250 - 05437225257
بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)
مجوز ها و تاییدیه ها