نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان شهید دکترچمران فردوس

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان جنوبی - شهرستان فردوس - خیابان امام خمینی
  • تلفن 05632722801

درباره بیمارستان شهید دکترچمران فردوس


این بیمارستان در سال ۱۳۴۷ با ۲۵ تخت فعال احداث شده است . برای رشد جمعیت و نیاز به توسعه خدمات در سال ۱۳۹۶ با ۹۶ تخت مصوب و ۱۰۲ تخت فعال از مجموع تخت های بخشهای بالینی ICU , NICU ، جراحی عمومی ، ارتوپدی ، زنان و زایمان ، روانپزشکی و در کنار آن بخش های اتاق عمل ، زایشگاه ، دیالیز ، درمانگاه عمومی ، تخصصی ، اورژانس و واحدهای پاراکلینیکی شامل : آزمایشگاه ، پاتولوژی ، راديولوژي ، سي تي اسکن ، سونوگرافي، فيزيوتراپي ، آندوسکوپي ، اسپيرومتري مشغول خدمت رساني مي باشد .

تعداد تخت

75

بخش های بستری بیمارستان شهید دکترچمران فردوس

درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - درمانگاه چشم - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه داخلی اعصاب - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه قلب - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه پوست - درمانگاه ارولوزی - پایگاه بهداشتی - درمانگاه اورزانس - درمانگاه عمومی - جراح مغز واعصاب - عفونی - بیهوشی - درمانگاه روانپزشكی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - دیالیز - تخت اورزانس - پست پارتوم - اتاق عمل اورزانس - تالاسمی

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید دکترچمران فردوس

جراحی عمومی - ارتوپدی - چشم - روانپزشكی - اطفال - داخلی - CCU - ENT - جراحی زنان و زایمان - NICU - POST CCU و قلب - ICU جنرال - سوحتگی - ارولوزی - عفونی - داخلی اعصاب(نورولوژی) - P - ICU - عفونی - مغز واعصاب - اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید دکترچمران فردوس

جراحی عمومی - ارتوپدی - چشم - روانپزشكی - اطفال - داخلی - CCU - ENT - جراحی زنان و زایمان - NICU - POST CCU و قلب - ICU جنرال - سوحتگی - ارولوزی - عفونی - داخلی اعصاب(نورولوژی) - P - ICU - عفونی - مغز واعصاب - اورژانس

پزشکان همکار در بیمارستان شهید دکترچمران فردوس

آدرس بیمارستان شهید دکترچمران فردوس

  • خراسان جنوبی - شهرستان فردوس - خیابان امام خمینی
  • 05632722801