بیمارستان شهید دکترچمران فردوس

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان جنوبی - شهرستان فردوس - خیابان امام خمینی
  • تلفن 05632722801 , 05632722803

درباره بیمارستان شهید دکترچمران فردوس


این بیمارستان در سال ۱۳۴۷ با ۲۵ تخت فعال احداث شده است

تعداد تخت

121

بخش های بستری بیمارستان شهید دکترچمران فردوس

جراحی عمومی - ارتوپدی - چشم - روانپزشکی - اطفال - داخلی - CCU - ENT - جراحی زنان و زایمان - NICU - POST CCU و قلب - ICU جنرال - سوحتگی - ارولوزی - بخش نوزادان - داخلی اعصاب(نورولوژی) - P - ICU

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - دیالیز - تخت اورزانس - پست پارتوم - اتاق عمل اورزانس - تالاسمی

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید دکترچمران فردوس

درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - درمانگاه چشم - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه داخلی اعصاب - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه قلب - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه پوست - درمانگاه ارولوزی - پایگاه بهداشتی - درمانگاه اورزانس - درمانگاه عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید دکترچمران فردوس

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - آندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی - تست ورزش - الکتروکاردیوگرافی - سی تی اسکن - آزمایشگاه پاتولوزی - داروخانه - NST - اسپیرومتری

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید دکترچمران فردوس

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها