بیمارستان الزهراء (س) گیلان غرب

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمانشاه - گیلان غرب - بلوار بسیج
  • تلفن 08343226902 , 08343223502

درباره بیمارستان الزهراء (س) گیلان غرب


این مرکز درمانی در قسمت شرقی شهرستان گیلانغرب و در ورودی شهر قرار دارد.بیمارستان در اول اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ افتتاح شد . تعداد تخت مصوب بیمارستان ۶۰ تختخواب است . که از این تعداد هم اکنون ۲۹ تخت فعال می باشد و همچنین این بیمارستان دارای بخشهای نوزادان و بستری E وD می باشد که در حال حاضر بخش بستریE فعال می باشد . و بیماران زنان و زایمان – اطفال و داخلی – جراحی بستری می شوند . واحد اتاق عمل با دو اتاق عمل فعال مشغول به کار می باشد و همچنین این بیمارستان دارای واحدهای اورژانس – آزمایشگاه – رادیولوژی – زایشگاه و داروخانه است و و در حال حاضر بیمارستان دارای تخصصهای جراحی – زنان و زایمان و داخلی می باشد

تعداد تخت

33

بخش های بستری بیمارستان الزهراء (س) گیلان غرب

زنان وزایمان - اطفال - داخلی - جراحی عمومی - CCU - ICUجنرال - پست پارتوم - قلب وعروق

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر - پست پارتوم - دیالیز - تخت های بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان الزهراء (س) گیلان غرب

- زنان وزایمان - داخلی - جراحی عمومی - اطفال - قلب وعروق

بخش های پاراکلینیک بیمارستان الزهراء (س) گیلان غرب

آزمایشگاه طبی - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - الکتروکاردیوگرافی - اندوسکوپی - کلونوسکوپی - اکو کاردیو گرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان الزهراء (س) گیلان غرب

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها