اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان و زایشگاه مریم کرج

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس البرز - شهرستان کرج - ۴۵ متری گلشهر - خیابان شهید اکبریه (ارغوان غربی) -بیمارستان و زایشگاه مریم
  • تلفن 02633555759, 02633555749, 02633555752, 02633555754

درباره بیمارستان و زایشگاه مریم کرج


تعداد تخت

56

بخش های بستری بیمارستان و زایشگاه مریم کرج

ICU جنرال-جراحی عمومی-اطفال-اورژانس-بخش نوزادان-پست پارتوم-جراحی زنان وزایمان-NICU-جراحی اطفال-داخلی

پزشکان همکار در بیمارستان و زایشگاه مریم کرج
دکتر راضیه نبی
فوق تخصص جراحی دست - شانه و اعصاب محیطی

آدرس بیمارستان و زایشگاه مریم کرج

  • البرز - شهرستان کرج - ۴۵ متری گلشهر - خیابان شهید اکبریه (ارغوان غربی) -بیمارستان و زایشگاه مریم
  • 02633555759, 02633555749, 02633555752, 02633555754