نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان شمالی ، مانه و سملقان ، شهرستان آشخانه
  • تلفن 05832928839, 05832928840, 05832928838

درباره شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان


-

تعداد تخت

51

بخش های بستری شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان

داخلی - جراحی عمومی - اطفال - قلب - زنان وزایمان - ارتوپدی - ارولوژی - بیهوشی

بخش های ستاره دار

اورژانس سرپایی - زایشگاه - اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - ریكاوری

بخش های کلینیکی شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان

اطفال - نوزادان - پست پارتوم - جراحی عمومی - داخلی تخصصی - جراحی زنان و زایمان - LDR - ارتوپدی - جراحی چشم - ccu - ICU داخلی - ICU جنرال - اورژانس بستری

بخش های پاراکلینیک شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان

اطفال - نوزادان - پست پارتوم - جراحی عمومی - داخلی تخصصی - جراحی زنان و زایمان - LDR - ارتوپدی - جراحی چشم - ccu - ICU داخلی - ICU جنرال - اورژانس بستری

بیمه های تحت پوشش شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان

بیمه تامین اجتماعی,بیمه نیروهای مسلح,بیمه سلامت,کمیته امام خمینی

آدرس شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان

  • خراسان شمالی ، مانه و سملقان ، شهرستان آشخانه
  • 05832928839, 05832928840, 05832928838