بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)

شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان شمالی - شهرستان آشخانه
  • تلفن 05832928838 , 05832928839 , 05832928840

درباره شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان


تعداد تخت

32

بخش های بستری شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان

اطفال - نوزادان - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - داخلی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اورژانس - زایشگاه

بخش های کلینیکی شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان

داخلی - جراحی عمومی - اطفال - قلب - زنان وزایمان

بخش های پاراکلینیک شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان

آزمایشگاه - داروخانه - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان
  • خراسان شمالی - شهرستان آشخانه
  • 05832928838 - 05832928839 - 05832928840
بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)
مجوز ها و تاییدیه ها