بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس ایلام - خیابان آیت ا... حیدری
  • تلفن 08433337204

درباره بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام


این بیمارستان در سال ۱۳۱۱ تاسیس شد بیمارستان ابتدا زیر نظر شیر و خورشید اداره شد و بعدها به نام بیمارستان رازی تغییر نام یافته و تحت نظر سازمان بهداری اداره گردیده است . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ به بیمارستان امام خمینی (ره) تغییر نام یافته و هم اکنون به مرکز آموزشی -درمانی امام خمینی (ره) تبدیل شده است. مراحل نوسازی و ارتقاء بیمارستان از سال ۱۳۸۰ با اختصاص بودجه های اعتباری آغاز شد و برخی از آنها به اتمام رسیده و ادامه پروژه در حال اقدام است. این بیمارستان با بهره گیری از کادر مجرب درمانی و اداری و خدماتی افتخار دارد بعنوان مهمترین مرکز ارجاعی استان به بیماران ترومایی،جراحی ،اطفال و نوزادان به ارائه خدمات بپردازد.

تعداد تخت

170

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام

ICU جنرال - NICU - ارتوپدی - اطفال - بخش نوزادان - جراحی عمومی - جراحی مغز و اعصاب - چشم - ارولوژی - ENT - بستری عمومی -

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس - فیزیوتراپی

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام

درمانگاه طب فیزیکی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - فیزیوتراپی - درمانگاه عفونی - درمانگاه عمومی - درمانگاه قلب - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه گچ گیری - گفتار درمانی - درمانگاه داخلی - درمانگاه بینایی سنجی - طب اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام

آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - سی تی اسکن - اندوسکوپی - اکو کاردیوگرافی - تست ورزش

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام
  • ایلام - خیابان آیت ا... حیدری
  • 08433337204
مجوز ها و تاییدیه ها