اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امام خمینی بروجرد

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس لرستان ، بروجرد ، خیابان سید مصطفی ، بیمارستان امام خمینی ( ره )
  • تلفن 06642503055, 06642503056, 06642503057, 06642503058, 06642503054

درباره بیمارستان امام خمینی بروجرد


بیمارستان امام خمینی ( ره ) بروجرد ، بیش از 100 سال قدمت دارد . همچنین ، بیمارستان امام خمینی ( ره ) بروجرد ، مرکز درمانی است که به دانشگاه علوم پزشکی ، وابسته می باشد . در حال حاضر ، 111 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

111

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی بروجرد

اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روان پزشكی ) - درمانگاه پزشك عمومی - درمانگاه پوست - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی كبد و گوارش - درمانگاه فوق تخصصی ریه - نوزادان - انكولوژی - فوق تخصص كلیه اطفال - فوق تخصص كلیه - فیزیوتراپی - تغذیه - گفتار درمانی - درمانگاه دیابت

بخش های ستاره دار

تخت های اورژانس سرپایی - دیالیز - تالاسمی - جراحی قلب باز - آنژیوگرافی

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی بروجرد

CCU - ICU داخلی - اطفال - داخلی - post CCU و قلب - قلب - آنژیوگرافی - جراحی قلب - اورژانس بستری - نفرولوژی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی بروجرد

CCU - ICU داخلی - اطفال - داخلی - post CCU و قلب - قلب - آنژیوگرافی - جراحی قلب - اورژانس بستری - نفرولوژی

آدرس بیمارستان امام خمینی بروجرد

  • لرستان ، بروجرد ، خیابان سید مصطفی ، بیمارستان امام خمینی ( ره )
  • 06642503055, 06642503056, 06642503057, 06642503058, 06642503054