بیمارستان امام خمینی استهبان

عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - استهبان - بلوار قائم
  • تلفن 07153229004 , 07153229005 , 07153229006 , 07153229007

درباره بیمارستان امام خمینی استهبان


بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان قرآنی استهبان در سال ۱۳۴۸ با بخش های نظیر داخلی ، جراحی ، سی سی یو ولاندری در مساحت ۲۰۰۰۰ متر شروع به کار نمود.بیمارستان استهبان از بیمارستانهای ۹۵ تختخوابی درجه ۱ به شمار می آید .

تعداد تخت

88

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی استهبان

بخش اورژانس - - داخلی - CCU - اطفال - چشم - ارولوژی - ارتوپدی - جراحی عمومی - ENT - جراحی زنان و زایمان - زایشگاه -

بخش های ستاره دار

اتاق عمل اورژانس - تالاسمی - تخت زایمان - دیالیز - تختهای بخش اورژانس - اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی استهبان

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه چشم - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه قلب - درمانگاه اطفا ل - - درمانگاه داخلی - - پوست - درمانگاه داخلی اعصاب (نورو لوزی) - درمانگا ه اطفا ل -

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی استهبان

آزمایشگاه طبی - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - آزمایشگاه پاتولوژی - آندوسکوپی - تست ورزش - undefined - - ماموگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی استهبان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها