بیمارستان شهداء آبیک

عمومی

درمانی , آموزشی , پژوهشی

  • آدرس استان قزوین - آبیک- میدان جهاد - جنوب میدان
  • تلفن 02832880920 , 02832880921 , 02832880922 , 02832880923

درباره بیمارستان شهداء آبیک


این بیمارستان با نام شهدای آبیک مزین شد و در سه طبقه و در زمینی به وسعت هشت هزار و 195 متر مربع و زیر بنای سه هزار و 17 متر مربع طراحی در لیست پروژه های مهر ماندگار قرار گرفت.

تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان شهداء آبیک

بخش های ستاره دار

اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان شهداء آبیک

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهداء آبیک

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهداء آبیک

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهداء آبیک
  • استان قزوین - آبیک- میدان جهاد - جنوب میدان
  • 02832880920 - 02832880921 - 02832880922 - 02832880923
مجوز ها و تاییدیه ها