بیمارستان زکریای تبریز

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز-خیابان مدرس جنب کمیته امداد امام
  • تلفن 04135261351 , 04135261352 , 04135261353 , 04135261354 , 04135261355 , 04135261356 , 04135261357

درباره بیمارستان زکریای تبریز


این بیمارستان در سال 1371 توسط افراد خیر به نام برادران نامی جهت ارائه خدمت به مردم تبریز در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز قرار گرفت، این بیمارستان واقع در خیابان مدرس جنب کمیته امداد قرار دارد.

تعداد تخت

50

بخش های بستری بیمارستان زکریای تبریز

جراحی عمومی - جراحی زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان زکریای تبریز

درمانگاه زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان زکریای تبریز

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان زکریای تبریز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان زکریای تبریز
  • آذربایجان شرقی - تبریز-خیابان مدرس جنب کمیته امداد امام
  • 04135261351 - 04135261352 - 04135261353 - 04135261354 - 04135261355 - 04135261356 - 04135261357
مجوز ها و تاییدیه ها