بیمارستان فارابی بستک

عمومی

درمانی

  • آدرس هرمزگان - بستک - بلواردکترسعیدی -بیمارستان فارابی
  • تلفن 07644325744 , 07644325745 , 07644325746 , 07644325747

درباره بیمارستان فارابی بستک


تعداد تخت

76

بخش های بستری بیمارستان فارابی بستک

- - نوزادان - icu - داخلی - جراحی زنان وزایمان - - - ccu - اطفال - جراحی عمومی - اورژانس -

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان فارابی بستک

بخش های پاراکلینیک بیمارستان فارابی بستک

بیمه های تحت پوشش بیمارستان فارابی بستک

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها