بیمارستان روانپزشکی کارگرنژاد کاشان

بیمارستان تخصصی روانپزشکی

درمانی , آموزشی

  • آدرس اصفهان - شهرستان کاشان - کیلومتر 5 جاده رواند - بلوار قطب راوندی - بیمارستان کارگرنژاد
  • تلفن 03155549111

درباره بیمارستان روانپزشکی کارگرنژاد کاشان


بیمارستان اعصاب وروان در سال 1370 و در محل بیمارستانی که قبلا بخشهای داخلی بوده و هیچگونه همخوانی با استانداردهای روانپزشکی نداشته بنام بیمارستان اخوان تاسیس گردید که در ابتدا شامل بخش روانپزشکی مردان با 19 تخت و بخش روانپزشکی زنان با20 تخت بود که بعد از چند سال یک بخش کوچک 8 تختی تحت عنوان اورژانس مردان به آن افزوده شد.

تعداد تخت

77

بخش های بستری بیمارستان روانپزشکی کارگرنژاد کاشان

روانپزشکی - بخش اورژانس

بخش های ستاره دار

دیالیز - بخش تحت نظراورژانس -

بخش های کلینیکی بیمارستان روانپزشکی کارگرنژاد کاشان

درمانگاه روانپزشکی طفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - گفتار درمانی - روانشناسی -

بخش های پاراکلینیک بیمارستان روانپزشکی کارگرنژاد کاشان

داروخانه - آزمایشگاه طبی - EEG - ECT

بیمه های تحت پوشش بیمارستان روانپزشکی کارگرنژاد کاشان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها