بیمارستان فاطمیه شاهرود

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس سمنان - شاهرود - خیابان 22 بهمن - مقابل پارک کودک
  • تلفن 02332247642 , 02332247643 , 02332247644 , 02332247645 , 02332247646 , 02332247647 , 02332247648 , 02332247649

درباره بیمارستان فاطمیه شاهرود


این مرکز تا دی ماه سال ۱۳۸۲ به صورت تک تخصصی(زنان و زایمان) مشغول به خدمت دهی به بیماران بود ولی از بهمن ماه سال ۱۳۸۲ بخش های نوزادان و N.I.C.U نیز در این مرکز راه اندازی شد. در خرداد ماه سال ۱۳۸۳ بخش کودکان و در آذر ماه همان سال بخش داخلی آماده پذیرش بیماران بستری شد. در ابان ۱۳۸۴ با تاسیس و راه اندازی بخش I.C.U تعداد بخش های بستری این مرکز به ۶ بخش افزایش یافت. هم اکنون این مرکز داری ۹۰ تخت مصوب بستری و ۲۶ تخت غیر بستری می باشد.و در کنار بخش های پاراکلینیکی در ارائه خدمات رسانی به بیماران شهرستان و استان های همجوار تلاش می نماید.

تعداد تخت

103

بخش های بستری بیمارستان فاطمیه شاهرود

NICU - کودکان - زنان و زایمان - داخلی زنان - ICU داخلی - بخش نوزادان و post NICU - جراحی عمومی و ارولوژی - PICU - ICU جراحی - ICU جنرال - جراحی زنان - ICU سوختگی - CCU

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - بلوک زایمان - اورژانس عمومی - لیبر - پست پارتوم - اورژانس سوختگی

بخش های کلینیکی بیمارستان فاطمیه شاهرود

درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه اورژانس - درمانگاه مامایی - درمانگاه پوست - درمانگاه روانپزشکی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه اورولوژی - درمانگاه قلب - درمانگاه گوش و حلق وبینی - نوزادان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان فاطمیه شاهرود

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - آزمایشگاه پاتولوژی - داروخانه - آندوسکوپی و کلونوسکوپی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان فاطمیه شاهرود

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها