بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا بندرعباس

بیمارستان تخصصی روانپزشکی

درمانی , آموزشی

  • آدرس هرمزگان - بندر عباس - خیابان جمهوری اسلامی - ضلع غربی بیمارستان شهید محمدی - اعصاب وروان ابن سینا
  • تلفن 07633347897

درباره بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا بندرعباس


تعداد تخت

64

بخش های بستری بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا بندرعباس

روانپزشکی

بخش های ستاره دار

ECT

بخش های کلینیکی بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا بندرعباس

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )

بخش های پاراکلینیک بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا بندرعباس

بیمه های تحت پوشش بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا بندرعباس

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا بندرعباس
  • هرمزگان - بندر عباس - خیابان جمهوری اسلامی - ضلع غربی بیمارستان شهید محمدی - اعصاب وروان ابن سینا
  • 07633347897
مجوز ها و تاییدیه ها