بیمارستان کودکان بهرامی تهران

عمومی

  • آدرس تهران - خیابان دماوند - نرسیده به میان امام حسین - خیابان شهید کیایی(قاسم آباد) - بیمارستان کودکان بهرامی
  • تلفن 02177568801 , 02177568802 , 02177568803 , 02177568804 , 02177568805 , 02177568806 , 02177568807

درباره بیمارستان کودکان بهرامی تهران


بیمارستان کودکان بهرامی درسال 1334 بنا به وصیت مرحوم منشی باشی بهرامی و تحت نظر مرحوم یوسف بهرامی در شرق تهران تاسیس گردید و درسال 1337 به دانشگاه تهران واگذار شد . از آن تاریخ این بیمارستان در تربیت متخصصان اطفال و پزشکان کشور سهم شایسته ای را دارا می باشد .در 17 فروردین 67 مورد اصابت موشک رژیم بعث عراق قرار گرفت و قسمت اعظم آن تخریب شد .در این حادثه 6 نفر شهید شدند . یک ماه بعد در بخش باقیمانده فعالیت مجدد بیمارستان شروع شد . از سال 70 تا 76 احداث ساختمان جدید بطول انجامید و در نهایت ساختمان جدید در شهریور ماه 1376 با 180 تخت مصوب و 120 تخت فعال شروع بکار کرد.بعد از انحلال بیمارستان امیرکبیر در سال 1377 ، قسمت اعظم کادر جراحی و داخلی اطفال و همچنین کادر اداری و خدماتی آن بیمارستان به بیمارستان بهرامی منتقل شدند.

تعداد تخت

121

بخش های بستری بیمارستان کودکان بهرامی تهران

ارتوپدی - ICU داخلی - ICU قلب باز - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - داخلی - NICU - POST CCU و قلب - CCU - جراحی مغزو اعصاب - عفونی - داخلی اعصاب - ریوی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تالاسمی - تحت نظر اورژانس - دیالیز - آندوسکوپی - بخش اورژانس - شیمی درمانی

بخش های کلینیکی بیمارستان کودکان بهرامی تهران

درمانگاه غدد اطفال - درمانگاه ENT اطفال - درمانگاه ارتوپدی اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه کلیه(نفرولوژی)اطفال - درمانگاه قلب اطفال - درمانگاه گوارش اطفال - درمانگاه اعصاب(نورولوژی)اطفال - درمانگاه نوزادان - درمانگاه جراحی اطفال - درمانگاه خون(هماتولوژی)اطفال - فیزیوتراپی - گفتاردرمانی - درمانگاه داخلی اطفال - درمانگاه عفونی اطفال - کلینیک ویژه عصر داخلی(د.احسانی) - کلینیک ویژه عصرجراحی(د.ملائیان) - کلینیک آسم و آلرژی - کلینیک ویژه عصرداخلی(د.کاوه) - کلینیک ویژه عصر داخلی(د.برخورداری) - کلینیک ویژه عصرنوزادان(د.کامرانی) - کلینیک ویژه عصرداخلی(د.شاهقلی) - کلینیک ویژه عصرعفونی(د.ایزدی) - کلینیک ویژه عصر جراحی(د.نحوی) - درمانگاه چشم اطفال - کلینیک ویژه صبح گوارش(د.افتخاری) - *کلینیک گوارش عادی - - کلینیک ویژه صبح داخلی(د.شعبانی) - درمانگاه روانپزشکی اطفال - درمانگاه پوست اطفال - کلینیک ویژه صبح خون(د.نوربخش) - کلینیک ویژه عصرآسم وآلرژی(د.زندیه) - کلینیک ویژه عصر جراحی(د.اسکندری) - کلینیک اعصاب(دکتر خسروشاهی) - کلینیک ویژه صبح عفونی(دکتر جعفری) - شنوایی سنجی - کاردرمانی - کلینیک ویژه عصر داخلی(د.صادقی) - کلینیک ویژه عصر داخلی(د.حبیبی) - درمانگاه روماتولوژی اطفال - درمانگاه دندانپزشکی اطفال - کلینیک ویژه صبح اعصاب( دکتر توسلی) - کلینیک ویژه صبح غدد(د.شعبانی) - کلینیک ویژه عصر غدد(د.شعبانی) - کلینیک ویژه عصر گوارش(د.افتخاری) - کلینیک ویژه عصر داخلی(د.نوربخش) - کلینیک ویژه صبح کلیه(دکتر مجتهدی) - کلینیک ویژه عصرENT(دکتر حسین نیا) - درمانگاه آسم و آلرژی اطفال - کلینیک اعصاب(دکتر رضوانی) - کلینیک نفرولوژی(دکتر هنرمند) - کلینیک غدد(دکتر نادری) - کلینیک جراحی(دکتر پورنگ) - کلینیک ویژه صبح نوزادان(د.کامرانی) - کلینیک داخلی(دکتر احسانی) - کلینیک ویژه صبح آسم وآلرژی(د.زندیه) - کلینیک ارتوپدی(دکتر زرگر) - کلینیک ویژه صبح روماتولوژی(د.صادقی) - کلینیک ویژه صبح قلب (د.محمدپور) - کلینیک ارتوپدی(دکتر زمانی) - کلینیک ویژه عصر قلب(د.محمدپور) - کلینیک گوارش (دکتراخترخاوری) - کلینیک گوارش(دکتر اقبالخواه) - کلینیک ویژه صبح خون (د.شاهقلی) - کلینیک ویژه صبح داخلی(د.صادقی) - کلینیک نوزادان(دکتر ناصری) - کلینیک ویژه عصرقلب(دکتر موحدیان) - کلینیک ویژه عصر کلیه (د .فهیمی) - کلینیک نوزادان(دکتر علیزاده) - کلینیک نفرولوژی(دکتر فهیمی) - کلینیک ویژه صبح داخلی(د.برخورداری) - کلینیک داخلی(دکتر رهبری منش) - کلینیک ویژه صبح جراحی(د.اسکندری) - کلینیک ویژه صبح قلب(د. موحدیان) - کلینیک غدد(دکتر حق شناس) - کلینیک خون(دکتر احسانی) - کلینیک ویژه صبح نوزادان(د.کاوه) - کلینیک جراحی(دکتر ملائیان) - کلینیک ویژه صبح خون(دکتر رحیمی) - کلینیک ویژه عصر کلیه(دکتر مجتهدی) - کلینیک ویژه صبح عفونی(دکتر ایزدی) - کلینیک ویژه عصرداخلی(دکتر رحیمی ) - درمانگاه اختلال بلع - کلینیک ویژه - کلینیک ویژه عصر جراحی(دکتر پورنگ) - کلینیک ویژه صبح داخلی(دکترحبیبی) - کلینیک ویژه عصر عفونی(د.جعفری) - کلینیک ویژه صبح اعصاب(د.بخشنده) - کلینیک ویژه عصر اعصاب(د.بخشنده) - کلینیک ویژه عصرداخلی(دکتررهبری منش) - *کلینیک داخلی عادی - *کلینیک داخلی ویژه - *کلینیک نوزادان ویژه - *کلینیک کلیه عادی - *کلینیک کلیه ویژه - *کلینیک جراحی عادی - *کلینیک جراحی ویژه - *کلینیک غدد عادی - *کلینیک غدد ویژه - *کلینیک اعصاب عادی - *کلینیک اعصاب ویژه - *کلینیک گوارش ویژه - *کلینیک آسم وآلرژی ویژه - *کلینیک قلب ویژه - *کلینیک ارتوپدی عادی - *کلینیک روماتولوژی ویژه - *کلینیک روانپزشکی عادی - *کلینیک نوزادان عادی - *کلینیک خون عادی - *کلینیک خون ویژه - *کلینیک ENTعادی - *کلینیک ENT ویژه - *کلینیک عفونی ویژه - *کلینیک پوست عادی - *کلینیک چشم عادی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان کودکان بهرامی تهران

آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - *آندوسکوپی92 - 93 - اسپیرومتری - اکوکاردیوگرافی - الکتروآنسفالوگرافی - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - الکتروکاردیوگرافی - شیمی درمانی سالهای قبل - تست پوستی(الرژی) - شنوایی سنجی - فیزیوتراپی - کاردرمانی - گفتاردرمانی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان کودکان بهرامی تهران

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها