بیمارستان حضرت خاتم الاانبیاء ابرکوه

عمومی

درمانی

  • آدرس یزد - ابرکوه - بلوار امام علی (ع)
  • تلفن 03532825001 , 03532825002

درباره بیمارستان حضرت خاتم الاانبیاء ابرکوه


معاونت درمانی قرار گرفت . در ابتدا شامل : بخش اورژانس و تسهیلات زایمانی بود . افزایش جمعیت شهرستان و عدم جوابگویی مرکز به نیاز های درمانی منطقه ، بستر توسعه را فراهم نمود و در سال71 - 1370 مجوز تاسیس بخش های داخلی / جراحی / اطفال داده شد و در سال 1375 بخش های فوق نیز شروع به کار نمودن

تعداد تخت

53

بخش های بستری بیمارستان حضرت خاتم الاانبیاء ابرکوه

CCU - اطفال - داخلی - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی -

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - دیالیز - لیبر - تالاسمی - اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت خاتم الاانبیاء ابرکوه

درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه روانپزشکی - درمانگاه قلب

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت خاتم الاانبیاء ابرکوه

رادیولوژی - سونوگرافی - آزمایشگاه طبی -

بیمه های تحت پوشش بیمارستان حضرت خاتم الاانبیاء ابرکوه

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها