اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امام علی (ع)(شهرکرد)

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس چهار محال و بختیاری - شهر کرد - کیلومتر٧جاده شهرکرد - فرخشهر
  • تلفن 03832427881, 03832427882

درباره بیمارستان امام علی (ع)(شهرکرد)


این بیمارستان در زمینی به وسعت ١٤هکتاروبا زیربناء٢٤٠٠٠ مترمربع وتعدادتخت مصوب ١٩٢تخت درطی سالهای گذشته همواره موجبات ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان عزیزرافراهم آورده وشامل بخشهای بستری فعال ازجمله داخلی،زنان وزایمان،جراحی،کودکان ونوزادان،سی سی یو،ای سی یو واورژانس میباشد.همچنین واحدهای سرپائی شامل:درمانگاه عمومی،درمانگاه دندانپزشکی،آزمایشگاه،رادیولوژی،‌فیزیوتراپی، داروخانه،بهداشت ومامائی،تزریقات وپانسمان وکلینیکهای تخصصی:اطفال،داخلی وقلب،جراحی،عفونی،زنان،چشم،گوش وحلق وبینی،ارولژی وارتوپدی را دارا میباشدوهمچنین واحدهائی چون :آندوسکوپی،اسپیرومتری،اکوکاردیوگرافی،هولترمانیتورینگ،الکتروکاردیوگرافی وبانک خون نیز به طور فعال آماده ارائه خدمت میباشند

تعداد تخت

135

بخش های بستری بیمارستان امام علی (ع)(شهرکرد)

ICU -اطفال-جراحی زنان و زایمان-ENT-داخلی -ارتوپدی-NICU-ارولوژی-جراحی -چشم-CCU- نوزادان-اعصاب-جراحی مغز و اعصاب -داخلی عفونی -غدد-CSR-همودیالیز -اتاق عمل سرپایی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-پست پارتوم-تخت زایمان-لیبر-تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان امام علی (ع)(شهرکرد)

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-اورژانس-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه - دندانپزشکی-زنان و رومینگ-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه قلب-عفونی -آندوسکوپی-پوست -جراحی مغز و تعصاب -داخلی اعصاب -فوق تخصص کلیه -فوق تخصص گوارش

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام علی (ع)(شهرکرد)

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-اورژانس-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه - دندانپزشکی-زنان و رومینگ-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه قلب-عفونی -آندوسکوپی-پوست -جراحی مغز و تعصاب -داخلی اعصاب -فوق تخصص کلیه -فوق تخصص گوارش

آدرس بیمارستان امام علی (ع)(شهرکرد)

  • چهار محال و بختیاری - شهر کرد - کیلومتر٧جاده شهرکرد - فرخشهر
  • 03832427881, 03832427882