نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان شهید بهشتی قروه

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس کردستان ، قروه ، انتهای بلوارسیدجمال الدین اسد ابادی ، بیمارستان شهید بهشتی قروه
  • تلفن 08735220074, 08725220150, 08735252460, 08735226162

درباره بیمارستان شهید بهشتی قروه


در راستای طرح تحول نظام سلامت و با توجه به جذب نیروی متخصص و لزوم ارایه خدمات تخصصی متمرکز به مراجعین ،کلنیک تخصصی بیمارستان شهید بهشتی قروه در زمینی با زیر بنای ۱۷۰۰متر مربع و اعتباری بالغ بر ۵/۲ میلیارد تومان آغاز شد . در راستای طرح تحول نظام سلامت ، بخش آندوسکوپی و کلونوسکوپی پیشرفته بیمارستان شهید بهشتی شهرستان قروه با اعتباری بالغ بر ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال راه اندازی گردید . حال ، با توجه به مجهز بودن این واحد به پیشرفته ترین دستگاه و حضور پزشک متخصص داخلی نیاز مردم شهرستان قروه و شهرهای مجاور بر طرف شد .

تعداد تخت

169

بخش های بستری بیمارستان شهید بهشتی قروه

درمانگاه ENT - درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه عفونی - درمانگاه مامایی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكی ) - درمانگاه پوست - درمانگاه مغزواعصاب - درمانگاه دیابت - درمانگاه قلب - درمانگاه عمومی شهیدعبدالملكی - درمانگاه بیهوشی

بخش های ستاره دار

دیالیز - اتاق عمل - تخت زایمان - اورژانس سرپایی - پست پارتوم - لیبر - مراجعین كل اورژانس - ریكاوری - تالاسمی و هموفیلی

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید بهشتی قروه

CCU - داخلی - اطفال - چشم - ENT - ارولوژی - روانپزشكی - پست پارتوم - عفونی - ارتوپدی - Post CCU - مغزواعصاب - نوزادان - جراحی عمومی - ICU - جراحی زنان - زنان و زایمان - اورژانس بستری - عفونی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید بهشتی قروه

CCU - داخلی - اطفال - چشم - ENT - ارولوژی - روانپزشكی - پست پارتوم - عفونی - ارتوپدی - Post CCU - مغزواعصاب - نوزادان - جراحی عمومی - ICU - جراحی زنان - زنان و زایمان - اورژانس بستری - عفونی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید بهشتی قروه

خدمات درمانی,بیمه تامین اجتماعی,آسیا,بانک ملت,بانک صادرات,سپه,بانک رفاه کارگران,بانک کشاورزی

آدرس بیمارستان شهید بهشتی قروه

  • کردستان ، قروه ، انتهای بلوارسیدجمال الدین اسد ابادی ، بیمارستان شهید بهشتی قروه
  • 08735220074, 08725220150, 08735252460, 08735226162