بیمارستان شهید بهشتی قروه

عمومی

درمانی

  • آدرس کردستان - قروه - انتهای بلوارسیدجمال الدین اسد ابادی
  • تلفن 08735226162 , 08735250010 , 08735252460 , 08735220074

درباره بیمارستان شهید بهشتی قروه


تعداد تخت

140

بخش های بستری بیمارستان شهید بهشتی قروه

CCU - داخلی - اطفال - جراحی عمومی - چشم - ENT - ارولوژی - روانپزشکی - پست پارتوم - عفونی - ارتوپدی - Post CCU - مغزواعصاب - نوزادان - ICU - جراحی زنان - زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

دیالیز - اتاق عمل - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - پست پارتوم - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید بهشتی قروه

درمانگاه ENT - درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه عفونی - درمانگاه مامایی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه پوست ومو - درمانگاه مغزواعصاب - درمانگاه دیابت - درمانگاه قلب - درمانگاه عمومی شهیدعبدالملکی - mmt

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید بهشتی قروه

رادیولوژی - آزمایشگاه طبی - سونوگرافی - آزمایشگاه پاتولوژی - آندوسکوپی - سی تی اسکن - داروخانه - ماموگرافی - اکوکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید بهشتی قروه

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها