بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) خدابنده

عمومی

درمانی

  • آدرس زنجان - شهرستان خدابنده - خیابان امام - خیابان شفا
  • تلفن 02434224300 , 02434224301 , 02434224302 , 02434224303 , 02434224304 , 02434224305 , 02434224306 , 02434224307

درباره بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) خدابنده


تعداد تخت

98

بخش های بستری بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) خدابنده

اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - داخلی - ICU جنرال - بخش نوزادان - ارولوژی - ارتوپدی - چشم - گوش و حلق و بینی - روانپزشکی - عفونی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - مامایی - پست پارتوم - لیبر - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) خدابنده

درمانگاه عفونی - اورولوِژی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه پوست - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه دیابت - درمانگاه ارتوپدی - گوش و حلق و بینی - درمانگاه قلب

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) خدابنده

آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - سی تی اسکن

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) خدابنده

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها