اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) خدابنده

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس زنجان ، شهرستان خدابنده ، خیابان امام ، خیابان شفا
  • تلفن 02434224309, 02434224301

درباره بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) خدابنده


در حال حاضر ، بیمارستان امیرالمومنین ( ع ) ، 145 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

145

بخش های بستری بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) خدابنده

درمانگاه عفونی - درمانگاه اورولوژی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روان پزشكی ) - درمانگاه پوست - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه دیابت - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه قلب - درمانگاه گوش،حلق و بینی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - مامایی ( غیرفعال ) - پست پارتوم ( غیرفعال ) - لیبر ( غیرفعال ) - تخت زایمان ( غیرفعال ) - تخت های تحت نظر اورژانس - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) خدابنده

اطفال - جراحی زنان و زایمان - داخلی - ICU جنرال - بخش نوزادان - جراحی عمومی1 - جراحی عمومی2 - جراحی عمومی1 - جراحی عمومی1 - داخلی - داخلی - NICU - بلوك زایمان - داخلی - پست پارتوم - اورژانس بستری - جراحی عمومی 1

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) خدابنده

اطفال - جراحی زنان و زایمان - داخلی - ICU جنرال - بخش نوزادان - جراحی عمومی1 - جراحی عمومی2 - جراحی عمومی1 - جراحی عمومی1 - داخلی - داخلی - NICU - بلوك زایمان - داخلی - پست پارتوم - اورژانس بستری - جراحی عمومی 1

آدرس بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) خدابنده

  • زنجان ، شهرستان خدابنده ، خیابان امام ، خیابان شفا
  • 02434224309, 02434224301