بیمارستان رازی سراوان

عمومی

درمانی

  • آدرس سیستان - سراوان - خیابان عدالت شمالی
  • تلفن 05437623001 , 05437623002 , 05437623003 , 05437623004

درباره بیمارستان رازی سراوان


تعداد تخت

152

بخش های بستری بیمارستان رازی سراوان

نوزادان - داخلی اعصاب - CCU - ارتوپدی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - چشم - داخلی - عفونی - ICU - بخش ارولوژی - داخلی قلب - بستری اورژانس - بستری زایشگاه و پست پارتوم - جراحی مغز و اعصاب - - پوست

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - پست پارتوم - تالاسمی - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - دیالیز - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان رازی سراوان

ارولوژی - داخلی اعصاب - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه عفونی - درمانگاه فیزیوتراپی - جراحی مغز و اعصاب - پوست - قلب - اعصاب و روان (روانپزشکی)

بخش های پاراکلینیک بیمارستان رازی سراوان

تست ورزش - آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - سی تی اسکن - داروخانه - اکوکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان رازی سراوان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها