بیمارستان نظامی بجنورد

  • آدرس خراسان شمالی - شهرستان بجنورد - خیابان نادر شمالی
  • تلفن 05832226194

درباره بیمارستان نظامی بجنورد


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان نظامی بجنورد

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان نظامی بجنورد

بخش های پاراکلینیک بیمارستان نظامی بجنورد

بیمه های تحت پوشش بیمارستان نظامی بجنورد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان نظامی بجنورد
  • خراسان شمالی - شهرستان بجنورد - خیابان نادر شمالی
  • 05832226194
مجوز ها و تاییدیه ها