اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان بنت الهدی مشهد

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس مشهد - خیابان بهار - نرسیده به چهارراه استانداری
  • تلفن 05138590051, 05138590052, 05138590053, 05138590054, 05138590055

درباره بیمارستان بنت الهدی مشهد


بیمارستان بنت الهدی در سال 1337 توسط دکترهوشنگ معتمدی راه اندازی شد که شامل بخشهای زایشگاه و زنان بود و بعدها با داشتن 40 تخت فعال و بخش های رادیولوژی، آزمایشگاه تخصصی طبی تا سال 1359 به فعالیت خود ادامه داد. در سال 59 بنیاد مستضعفان تصدی بیمارستان را برعهده گرفت.

تعداد تخت

98

بخش های بستری بیمارستان بنت الهدی مشهد

NICU-زنان و زایمان--ICU جراحی-چشم-ارتوپدی-اطفال-ENT- جراحی مغز واعصاب-ارلوژی-جراحی عمومی-پیوند کلیه-زایمان طبیعی-سزارین-ژنیکولوژی-جراحی فک و صورت

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تخت زایمان-لیبر-پست پارتوم-تختهای تحت نظر اورژانس-اتاق عمل اورژانس-دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان بنت الهدی مشهد

درمانگاه اطفال-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه چشم-درمانگاه پوست-درمانگاه اورژانس-ENT-ارولوژی-ارتوپدی-داخلی-درمانگاه قلب-شنوایی سنجی-تزریقات-پانسمان-درمانگاه فیزیوتراپی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بنت الهدی مشهد

درمانگاه اطفال-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه چشم-درمانگاه پوست-درمانگاه اورژانس-ENT-ارولوژی-ارتوپدی-داخلی-درمانگاه قلب-شنوایی سنجی-تزریقات-پانسمان-درمانگاه فیزیوتراپی

آدرس بیمارستان بنت الهدی مشهد

  • مشهد - خیابان بهار - نرسیده به چهارراه استانداری
  • 05138590051, 05138590052, 05138590053, 05138590054, 05138590055