بیمارستان 521ارتش مراغه

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان شرقی - شهرستان مراغه
  • تلفن 04137452304

درباره بیمارستان 521ارتش مراغه


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان 521ارتش مراغه

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان 521ارتش مراغه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 521ارتش مراغه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 521ارتش مراغه

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان 521ارتش مراغه
  • آذربایجان شرقی - شهرستان مراغه
  • 04137452304
مجوز ها و تاییدیه ها