ندا ابراهیمی
73% کاملا راضی 160 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پروانه جهانشاهی
93% کاملا راضی 1205 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
74% کاملا راضی 588 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد صادق فلاح
92% کاملا راضی 179 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر تقی قدیری
80% کاملا راضی 398 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکترکریم نصیرزاده
78% کاملا راضی 813 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباس قنبریان
76% کاملا راضی 239 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم السادات  میرعشقی
88% کاملا راضی 1541 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان 521ارتش مراغه

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان شرقی - شهرستان مراغه
  • تلفن 04137452304

درباره بیمارستان 521ارتش مراغه


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان 521ارتش مراغه

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان 521ارتش مراغه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 521ارتش مراغه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 521ارتش مراغه

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها