بیمارستان قمربنی هاشم تهران

عمومی

درمانی

  • آدرس تهران - اتوبان رسالت - نبش خیابان 14
  • تلفن 02122868885

درباره بیمارستان قمربنی هاشم تهران


بیمارستان قمر بین هاشم تهران مرکزی آموزشی -پژوهشی و درمانی بوده و تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و از جمله بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

تعداد تخت

37

بخش های بستری بیمارستان قمربنی هاشم تهران

CCU - ICU جراحی - اورولوژی - پیوند کلیه - داخلی - عفونی - چشم - RCU جراحی

بخش های ستاره دار

تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر - اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان قمربنی هاشم تهران

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه قلب - گچ گیری - درمانگاه بینایی سنجی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان قمربنی هاشم تهران

NST - اکوکاردیوگرافی - تست ورزش - داروخانه - آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان قمربنی هاشم تهران

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان قمربنی هاشم تهران
  • تهران - اتوبان رسالت - نبش خیابان 14
  • 02122868885
مجوز ها و تاییدیه ها