بیمارستان شهدای قلعه گنج

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان - قلعه گنج - جنب دانشگاه پیام نور
  • تلفن 03443393122

درباره بیمارستان شهدای قلعه گنج


تعداد تخت

64

بخش های بستری بیمارستان شهدای قلعه گنج

اطفال - جراحی عمومی - زنان و زایمان - داخلی

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان شهدای قلعه گنج

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهدای قلعه گنج

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهدای قلعه گنج

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها