بیمارستان حضرت زهرا (س) رشتخوار

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - رشتخوار- خیابان شهید فهمیده
  • تلفن 05156222801

درباره بیمارستان حضرت زهرا (س) رشتخوار


بیمارستان حضرت زهرا(س)رشتخواردر اردیبهشت سال 1391تاسیس شد.در حال حاضر صرفا"درمانگاه اورژانس آن فعال میباشد.بیمارستان بصورت 32 تختخوابی طراحی گردیده که دارای بخشهای ccu ، icu ،داخلی ،زنان،کودکان،جراحی زایشگاه و خواهد بود.

تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان حضرت زهرا (س) رشتخوار

بخش های ستاره دار

اورژانس -

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت زهرا (س) رشتخوار

درمانگاه اعصاب و روان - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان - درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه عفونی - سونداژ - سرم تراپی - پانسمان - تزریقات - -

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت زهرا (س) رشتخوار

آزمایشگاه - رادیولوژی - الکتروکاردیوگرافی - -

بیمه های تحت پوشش بیمارستان حضرت زهرا (س) رشتخوار

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها