بیمارستان آیت الله طالقانی گرگان

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس گلستان - شهرستان گرگان - خیابان آزادی -بلوار جانبازان
  • تلفن 01732227720

درباره بیمارستان آیت الله طالقانی گرگان


این بیمارستان در سال ۱۳۶۰ در شهرستان گرگان تاسیس و با داشتن میانگین ۱۲۰ تخت بستری بعنوان اصلی ترین مرکز ارجاع بیماران دررشته های مختلف تخصصی و فوق تخصصی کودکان و نوزادان در سطح استان محسوب می شود .

تعداد تخت

124

بخش های بستری بیمارستان آیت الله طالقانی گرگان

NICU - PICU - فوق تخصصی اطفال عفونی - فوق تخحصی - جراحی اطفال - فوق تخصصی - اطفال نوزادان - فوق تخصصی اطفال انکولوژی - اطفال - فوق تخصصی - اطفال قلب - فوق تخصصی - اطفال نورولوژی - فوق تخصصی - اطفال گوارش - فوق تخصصی - اطفال کلیه - - اورژانس - فوق تخصصی غدد اطفال - فوق تخصصی هماتولوژی اطفال - فوق تخصصی ریه اطفال - فوق تخصصی آسم وآلرژی اطفال

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تحت نظراورژانس - همودیالیز - دیالیز صفاقی - تالاسمی و هموفیلی

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت الله طالقانی گرگان

درمانگاه فوق تخصصی اطفال انکولوژی - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی اطفال - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال قلب - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال نورولوژی - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال نوزادان - درمانگاه فوق تخصصی اطفال عفونی - درمانگاه اطفال - درمانگاه فوق تخصصص - اطفال روانپزشکی - ژنتیک - درمانگاه فوق تخصصی اطفال کلیه - فوق تخصصی اطفال گوارش - اطفال گوارش - اورژانس - دندانپزشکی - درمانگاه فوق تخصصی اطفال آسم و آلر - گوش حلق بینی - درمانگاه فوق تخصصی اطفال غدد - پوست - فوق تخصصی اطفال ریه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت الله طالقانی گرگان

برونکوسکوپی - شیمی درمانی - اکوکاردیوگرافی - الکتروآنسفاتوگرافی - رادیولوژی - آزمایشگاه طبی - سونوگرافی - آزمایشگاه پاتولوژی - داروخانه - اسپیرومتری - سیستوسکوپی - کولونوسکوپی - آندوسکوپی - - کاردیوگرافی - هولتر

بیمه های تحت پوشش بیمارستان آیت الله طالقانی گرگان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان آیت الله طالقانی گرگان
  • گلستان - شهرستان گرگان - خیابان آزادی -بلوار جانبازان
  • 01732227720
مجوز ها و تاییدیه ها