بیمارستان فامیلی رشت

عمومی

درمانی

  • آدرس گیلان - رشت - خیابان بیستون - روبروی موزه
  • تلفن 01332253492 , 01332253493

درباره بیمارستان فامیلی رشت


تعداد تخت

32

بخش های بستری بیمارستان فامیلی رشت

اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی - داخلی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان (زایمان طبیعی ) لیبر - تختهای تحت نظر اورژانس - میکرو اینجکشن - اورژانس (تعداد مراجعین)

بخش های کلینیکی بیمارستان فامیلی رشت

درمانگاه اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان فامیلی رشت

رادیولوژی - سونوگرافی - آزمایشگاه طبی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان فامیلی رشت

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان فامیلی رشت
  • گیلان - رشت - خیابان بیستون - روبروی موزه
  • 01332253492 - 01332253493
مجوز ها و تاییدیه ها