اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان صاحب الزمان شهرضا

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس اصفهان ، شهرستان شهرضا ، خیابان صاحب الزمان ، بیمارستان صاحب الزمان ( عج )
  • تلفن 03153223000

درباره بیمارستان صاحب الزمان شهرضا


بیمارستان صاحب الزمان شهرضا ، در سال 1315 و با زیربنایی به مساحت 5910 متر مربع ، به بهره برداری رسید . بیمارستان صاحب الزمان شهرضا ، مرکز درمانی است که به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، وابسته می باشد . همچنین ، به عنوان بیمارستان عمومی ، فعالیت می کند . در حال حاضر ، 67 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

67

بخش های بستری بیمارستان صاحب الزمان شهرضا

درمانگاه ( پزشك عمومی ) - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه تخصصی

بخش های ستاره دار

بخش اورژانس - دیالیز - اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان صاحب الزمان شهرضا

CCU - عفونی مردان - داخلی زنان - داخلی مردان - post CCU مردان - نورولوژی مردان - روان پزشكی مردان - post CCU زنان - نورولوژی زنان - روان پزشكی زنان - عفونی زنان - اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان صاحب الزمان شهرضا

CCU - عفونی مردان - داخلی زنان - داخلی مردان - post CCU مردان - نورولوژی مردان - روان پزشكی مردان - post CCU زنان - نورولوژی زنان - روان پزشكی زنان - عفونی زنان - اورژانس

آدرس بیمارستان صاحب الزمان شهرضا

  • اصفهان ، شهرستان شهرضا ، خیابان صاحب الزمان ، بیمارستان صاحب الزمان ( عج )
  • 03153223000