بیمارستان پیمانیه جهرم

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس فارس - جهرم - خیابان ولی عصر - بیمارستان پیمانیه
  • تلفن 07154230011 , 07154230012

درباره بیمارستان پیمانیه جهرم


تعداد تخت

187

بخش های بستری بیمارستان پیمانیه جهرم

CCU - ICU جراحی - POST CCU و قلب - اطفال - ENT - جراحی مغز و اعصاب - سوختگی - جراحی عمومی - ارولوژی - جراحی زنان و زایمان - داخلی - داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - عفونی - ICU جنرال - اتفاقات (اورژانس) - ارتوپدی - روانپزشکی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - پست پارتوم - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان پیمانیه جهرم

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه اورژانس - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی - درمانگاه عفونی - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال کلیه ( نفرولوژی ) - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه قلب - بیهوشی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان پیمانیه جهرم

آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - سی تی اسکن - ماموگرافی - داروخانه - اسپیرومتری - الکتروآنسفالو گرافی - تست ورزش

بیمه های تحت پوشش بیمارستان پیمانیه جهرم

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان پیمانیه جهرم
  • فارس - جهرم - خیابان ولی عصر - بیمارستان پیمانیه
  • 07154230011 - 07154230012
مجوز ها و تاییدیه ها