بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)

بیمارستان شهدا شوط

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان غربی - شهرستان شوط - چاده چالدران - بیمارستان شهداء شوط
  • تلفن 04434277495

درباره بیمارستان شهدا شوط


بیمارستان شهدای شوط ماکو وابسته به دانشگاه علوم پزشکی می باشد

تعداد تخت

32

بخش های بستری بیمارستان شهدا شوط

پست پارتوم - داخلی - زنان و زایمان - اطفال - جراحی - نوزادان - - قلب

بخش های ستاره دار

مامایی - لیبر - تحت نظر اورژانس - اتاق عمل - پست پارتوم - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان شهدا شوط

درمانگاه عمومی - درمانگاه مامایی - درمانگاه اورژانس - درمانگاه قلب - درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان وزایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهدا شوط

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهدا شوط

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهدا شوط
  • آذربایجان غربی - شهرستان شوط - چاده چالدران - بیمارستان شهداء شوط
  • 04434277495
بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)
مجوز ها و تاییدیه ها