بیمارستان آتیه همدان

عمومی

درمانی

  • آدرس همدان - شهرک مدنی - بیمارستان آتیه همدان
  • تلفن 08134290233 , 08134290234

درباره بیمارستان آتیه همدان


تعداد تخت

146

بخش های بستری بیمارستان آتیه همدان

post.partom - ICU جنرال - جراحی مغز و اعصاب - ارتوپدی - ارولوژی - چشم - جراحی عمومی - بخش نوزادان - داخلی - جراحی زنان و زایمان - اطفال - CCU - ENT - NICU - post ccu - نورولوژی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل اورژانس غیرفعال - اتاق عمل - تختهای تحت نظر اورژانس - تخت زایمان - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان آتیه همدان

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه قلب - درمانگاه چشم پزشکی - درمانگاه داخلی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه نورولوژی - بیهوشی - مامایی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آتیه همدان

آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - رادیولوژی - سونوگرافی - داروخانه - اکوکاردیوگرافی - تست ورزش - کولونوسکوپی - سنگ شکن - الکتروکاردیوگرافی - سیستوسکپی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان آتیه همدان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان آتیه همدان
  • همدان - شهرک مدنی - بیمارستان آتیه همدان
  • 08134290233 - 08134290234
مجوز ها و تاییدیه ها