بیمارستان سلمان فارسی (تامین اجتماعی بوشهر)

عمومی

درمانی

  • آدرس بوشهر - خیابان سبز آباد-سه راه خیابان تامین اجتماعی- بیمارستان سلمان فارسی
  • تلفن 07733442815 , 07733442817 , 07733442816 , 07733442815 , 07733442818

درباره بیمارستان سلمان فارسی (تامین اجتماعی بوشهر)


بیمارستان سلمان فارسی واقع در استان بوشهر، شهرستان بوشهر بیمارستانی است درمانی وابسته به سازمان تامین اجتماعی با ۲۰۰ تخت ثابت که در سال ۱۳۷۵ شمسی راه اندازی که بعد از دو سال به ۱۳۲ تخت فعال تبدیل گردید. این بیمارستان دارای درجه یک ارزشیابی بیمارستانی است.

تعداد تخت

132

بخش های بستری بیمارستان سلمان فارسی (تامین اجتماعی بوشهر)

CCU - ارولوژی - جراحی زنان و زایمان - جراحی مغز و اعصاب - داخلی - ICU جراحی - اطفال - جراحی عمومی - ICU داخلی - NICU - نوزادان - داخلی اعصاب - قلب وpostccu - ارتوپدی - عفونی - گوش وحلق وبینی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - لیبر - اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان سلمان فارسی (تامین اجتماعی بوشهر)

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه قلب - پزشک عمومی - داخلی مغز واعصاب - روانپزشکی - بیهوشی - درمانگاه عفونی - گوش وحلق وبینی - پوست

بخش های پاراکلینیک بیمارستان سلمان فارسی (تامین اجتماعی بوشهر)

زایشگاه - آزمایشگاه پاتولوژی - آندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی - تست ورزش - داروخانه - رادیولوژی - سی تی اسکن - ماموگرافی - آزمایشگاه طبی - اسپرومتری - سونوگرافی - سنگ شکن - EEG - کولونوسکپی - EKG - فیزیوتراپی - اسکن چشم - ادیومتری - EMG - دیالیز - هولترمانیتورینگ

بیمه های تحت پوشش بیمارستان سلمان فارسی (تامین اجتماعی بوشهر)

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها