نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان 579ارتش

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان - خیابان قرنی
  • تلفن 03432225016, 03432239979, 0343226906

درباره بیمارستان 579ارتش


تعداد تخت

19

بخش های بستری بیمارستان 579ارتش

جراحی عمومی-داخلی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اورژانس تحت نظر

بخش های کلینیکی بیمارستان 579ارتش

جراحی عمومی-ENT-ارتوپدی-اطفال-داخلی-دندانپزشکی-روانپزشکی-عفونی-قلب-فیزیوتراپی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 579ارتش

جراحی عمومی-ENT-ارتوپدی-اطفال-داخلی-دندانپزشکی-روانپزشکی-عفونی-قلب-فیزیوتراپی

آدرس بیمارستان 579ارتش

  • کرمان - خیابان قرنی
  • 03432225016, 03432239979, 0343226906